Pages Navigation Menu

Begeleiding bij autisme, ADHD en overige zorg

Home

Ondersteuning en begeleiding bij autisme

Welkom bij Dani’s hand Ondersteuning en begeleiding bij autisme, ADHD en zorgintensieve gezinnen

Achtergrond

Daniella werkt vanuit een brede ervaring

Begeleiding op school

Sinds het in werking treden van ‘passend onderwijs’ in augustus 2014 is de zorg binnen scholen behoorlijk onder druk komen te staan.

Begeleiding thuis

Ook in de thuissituatie kan extra ondersteuning wenselijk zijn

Welkom bij Dani’s hand Ondersteuning en begeleiding bij autisme, ADHD en zorgintensieve gezinnen. Vanuit een brede ervaring biedt Daniella advies op scholen, bij mensen thuis en bij consultaties op het gebied van autisme en ADHD. Hierbij staat ‘zorg op maat’ en meedenken altijd voorop, zodat het meest passende aanbod kan worden gezocht.

Dani’s hand