Ondersteuning in de brede zin van het woord...

 

Veel mensen realiseren zich niet dat niet iedereen een gelijke kans krijgt in het leven. Als je goed oplet, zie je welke mensen dit zijn. 

Dani's hand richt zich op de volgende doelgroepen:

  • Kinderen met een taal- en of lees achterstand
  • Ouders die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden
  • Ouders die moeite hebben met de Nederlandse taal.


Door samen te werken, komen we een steeds een beetje verder, 

doe je mee?