Ondersteuning in de brede zin van het woord...

 


Taalhuis op school

Sinds 2017 ben ik betrokken bij het Taalhuis op school

Ontstaan Taalhuis op school

In Februari 2017 ben ik gestart als coördinator van het "TaalSteunPunt". Dat was ontstaan uit een initiatief van een school en een NT2 docent. Dit was een initiatief voor deelnemers vanuit de hele wijk, met veel verschillende niveaus. Zij kregen subsidie van de gemeente Nijkerk. 

Op verzoek van de gemeente is het TaalSteunPunt samengegaan met het Taalhuis van Nijkerk, met het verzoek om het als project voor ouders uit te breiden naar andere scholen. Met hulp van vrijwilligers. 

In eerste instantie heb ik samen met mijn toenmalige Taalhuis-collega’s het niveau en de achtergrond van alle deelnemers in kaart gebracht. En de deelnemers die geen schoolgaande kinderen hadden, zijn verwezen naar andere taalprojecten. Omdat er nog geen vrijwilligers waren, heb ik de overgebleven groep toen 1,5 jaar zelf gedraaid. Omdat er uiteindelijk 12 deelnemers waren die 7 verschillende talen spraken, was het moeilijk om daar taalvrijwilligers voor te vinden. De groep was te groot. 

Met behulp van een vliegwielbijdrage van St. L&S heb ik het projectplan compleet aangepast met een nieuwe naam: het Taalhuis op School.

In 2021 heeft de overheid een subsidie vrijgegeven voor alle bibliotheken in Nederland, de Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders. De Koninklijke Bibliotheek was penvoerder. Bij het aanvragen van deze subsidie bleek dat veel bibliotheken aan de slag wilden met een Taalhuis op school. Op verzoek van de KB heb ik een verdiepingstraject opgezet en hiermee in rondes circa 50 Bibliotheek- en Taalhuismedewerkers ondergedompeld in de wereld van het Taalhuis op school. 

Omdat er nog veel bibliotheken zijn die graag echt met een Taalhuis op school aan de slag willen, ben ik momenteel bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden dit verder uit te breiden.

Wil je meer weten of op de hoogte blijven? Mail dan naar info@taalhuisopschool.nl